350 jaar Golstein's en aanverwantenAan Golstein gerelateerde familienamen


Een opsomming van alle variaties binnen een en hetzelfde geslacht levert onder andere de namen, Golstein, Golsteijn, Goldstein, Golsteijn, Golsteen, Goutsteen en Goudsteen op. Allen aantoonbaar voortkomend van het rond 1600 in het Dalfser Veld langs de Vecht aan het Nierveer staande boerderij Hoeve Goltstein.                             

Verdere voorkomende familienamen o.a. Thannhauser, Logchies, Kramer, Aalberse, Haleber, Terpstra, Kassenaar, Van Linde, Baas, Siegers, Kok, Elbring, Pleiss, de La Porte, Logtenberg e.a.

 

Alles verder uitgewerkt in de 350 jaar Golstein's

Zie menukeuze!

Mijn vader, geb. 1915 en ik, geb. 1961 als Willem & Willem