Stamreeks

Naar navigatie springenNaar zoeken springen

Een stamreeks is in de genealogie één bepaalde lijn uit een kwartierstaat. Men onderscheidt:

  • De patrilineaire stamreeks. Deze begint met de vader van de vader van de vader et cetera. Zij wordt in engere traditionele zin (= wettige afstamming) de stamreeks van een familie genoemd. De afstammelingen van de vrouwelijke telgen van een familie worden dus niet in de patrilineaire stamreeks opgenomen.
  • De matrilineaire stamreeks. Deze begint met de moeder van de moeder van de moeder et cetera. De afstammelingen van de mannelijke leden van een familie worden dus niet in de matrilineaire stamreeks opgenomen.
  • De naamstamreeks. Deze gaat door op de geslachtsnaam (bijvoorbeeld bij een onbekende vader of in geval van adoptie) of op de boerderijnaam (bijvoorbeeld bij aanneming van de boerderijnaam door de man van een erfgename van die boerderij).

Generatie I is bij een stamreeks de oudst opgegeven voorouder. Neemt men de proband als generatie I dan heet dit een afstammingslijn uit een familie of van een bepaald persoon.

 

Bron https://nl.wikipedia.org/wiki/Stamreeks